Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dona el seu consentiment, també farem servir cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.

Coneix Decidim

Coneix Decidim

Què és la plataforma Decidim?

Decidim és una plataforma web de participació i organització que té per objectiu ser utilitzada per a la presa de decisions democràtiques a partir de diversos instruments en línia. En altres paraules, amb Decidim la ciutadania disposa d’una eina per a poder influir en aquelles decisions que afecten en el seu dia a dia.

Ara bé, Decidim també és una eina amb un gran potencial per a organitzacions cíviques, de manera que les persones membres d’una entitat poden utilitzar la plataforma per coordinar-se i per fer sentir les seves preocupacions a la direcció.

D’aquesta manera, la plataforma Decidim ajuda a la ciutadania, a les organitzacions i a les institucions públiques a organitzar-se democràticament en tots els seus nivells, i fomenta la participació, la transparència i l’empoderament social.

Té una estructura modular que li dóna molta versalitat i li permet realitzar tot tipus de processos i dur a terme projectes cooperatius que, juntament amb tota una sèrie de funcionalitats interactives i participatives, s’adapten a les necessitats de cada procés i entitat.

Decidim destaca per sobre d’altres plataformes online de participació per la seva estructura basada en mòduls i per la gran quantitat de components i funcionalitats de les que disposa. Això la converteix en una aposta segura per a la participació. Nosaltres en destacaríem principalment tres aspectes:

L'estructura de Decidim té diferents espais de participació dins els quals es poden realitzar múltiples activitats, donant lloc a un alt grau de flexibilitat i adaptabilitat.

L’arquitectura modular permet descentralitzar el desenvolupament de Decidim, treballar en paral·lel i, al mateix temps, augmentar els mòduls i funcions amb una base tècnica molt ben estructurada. A més, la comunitat Metadecidim fa créixer el projecte mentre manté un fort compromís amb el Contracte Social de Decidim.

Els components de Decidim; aquests són els mecanismes concrets que permeten la participació i interacció de les usuàries. El component Propostes i el component Trobades són dos dels components més complets, facilitant que les usuàries puguin presentar propostes, assistir a reunions i debatre projectes.

Decidim neix com una plataforma per compartir el poder i influir en les decisions d’una manera democràtica, transparent i innovadora. Dóna veu i prioritza la ciutadania.

Qui utilitza la plataforma?

Avui dia (2022) ja són molts els ajuntaments i les administracions públiques que disposen de la plataforma Decidim arreu del món per aprofundir en la participació ciutadana i garantir els valors de la democràcia directa a les seves ciutats i pobles. 
Així mateix, moltes organitzacions, cooperatives i associacions han vist el potencial de Decidim per realitzar processos de democràcia interna i buscar noves formes de treballar col·laborativament que aposten per la transparència. 
Per tant, Decidim és una eina amb un gran potencial per aportar una nova forma de governança a tots els nivells de la societat. 


Ja fan servir Decidim, per exemple:

- Generalitat de Catalunya

- Diputació de Barcelona

- Consell de Mallorca

- Suara Cooperativa

- Barcelona Energia

- Fundació I2Cat

- Partits polítics

- Ajuntament de Barcelona

- Ajuntament de Cunit

- Ajuntament de Salt

Consulta aquí moltes més plataformes Decidim!

Qui utilitza Decidim

Com funciona Decidim

Espais de participació dins de Decidim

La plataforma Decidim s’estructura al voltant d’una sèrie d’espais de participació que són uns canals democràtics que ofereixen un marc per a l’organització i estructuració de diferents formes de participació.

Els espais de participació bàsics són dos: 

Processos.

Aquest espai està pensat per a poder-hi dissenyar processos de participació ciutadana. Un procés participatiu es caracteritza per desenvolupar-se a través d’una sèrie de fases i concluir amb algun resultat que es transformarà en una política pública concreta o una decisió dins l’entitat o organització. 

Assemblees.

Aquest és l’espai de participació dedicat a l’organització d’estructures pels participants i la pròpia administració. L'organització d’aquest espai de treball és escalable i el podem definir com vulguem; és a dir, podem crear assemblees i sub-assemblees. 

En què es diferencia una assemblea d’un procés participatiu? 

  1. L’assemblea no té fases. El desenvolupament de l’activitat es realitza en un marc comú que no presenta diferències entre si.
  2. L’assemblea no té un període de temps establert. És atemporal. Per tant, té una data de creació (moment que es va decidir fer l’assemblea) però no una data de fi, ja que és una estructura organitzativa.
  3. En l’assemblea s’estableix quina és la composició interna, així com el funcionament i organització de la mateixa. A diferència del procés participatiu l’assemblea per definició és un òrgan deliberatiu conformat per una sèrie de participants. 

 A part d’aquests dos, també podem trobar els següents: 

Consultes.

Com el seu nom indica, aquest espai permet realitzar consultes a les persones sobre qüestions específiques i en les quals hi poden participar totes les persones, amb les limitacions que la llei i la normativa estableix. 

Jornades.

És un espai que facilita l’organització de seminaris, congressos o altres tipus de jornades que tinguin una durada de varis dies. 

Iniciatives.

És espai participatiu diferent als dos anteriors perquè no depèn de les persones que administren Decidim sinó que és un canal de participació que promouen els ciutadans i les ciutadanes. 

Les iniciatives són mecanismes de democràcia semidirecta mitjançant els quals les ciutadanes poden promoure una determinada actuació d'interès comú per part de l'administració, a partir de la recollida d'un nombre de signatures específic.

En aquest cas, el que ha de fer l'administració és facilitar que es puguin promoure les iniciatives i oferir el suport tècnic i assessorament necessaris a les persones interessades. 


Com es participa a Decidim? 

 Per tal que els i les usuàries de Decidim puguin fer efectiva la participació de forma directa a la plataforma, s’utilitzen els components. Els components són els mecanismes de participació que permeten que les usuàries de Decidim puguin interactuar en la plataforma comentant, donant suport, inscrivint-se a reunions, votant, presentant esmenes o propostes. 

Quins components hi ha? 

Pàgina
El component pàgina permet afegir una pàgina en blanc amb el contingut de tipus text que nosaltres vulguem. 

El component pàgina serveix per donar més informació, per compartir un informe final d’un procés, per compartir enllaços, etc. És un component simple però molt versàtil. 

Trobades
El component trobades serveix per organitzar reunions, ja siguin presencials o en línia. Les participants podran registrar-se mentre que les administradores de Decidim podran fer un seguiment de les persones inscrites a una trobada i consultar-ne el llistat. 

Propostes
El component Propostes és un dels més complexes i complets de Decidim. És molt versàtil. A grans trets, és un component que serveix per a què es es presentin propostes i aquestes puguin ser votades i avaluades (és a dir, acceptades o rebutjades). Tanmateix, dins el component propostes també es poden habilitar les funcionalitats d’esborranys col·laboratius i de textos participatius. 

Pressupostos
El component Pressupostos no és versàtil però sí un dels més utilitzats. Bàsicament serveix per presentar una sèrie de projectes amb un cost assignat a cadascun d’ells i que les usuàries de Decidim puguin votar quin o quins projectes els agrada més. S’utilitza, sobretot, per elaborar pressupostos participatius. 

Enquesta
El component Enquesta serveix, com el seu propi nom diu, per realitzar enquestes. No té la categoria d’una consulta, sinó que és més informal. 

Avaluació o Seguiment
És un component dissenyat per a fer el seguiment de la implementació de projectes. Un exemple d’ús habitual d’aquest component és al final d’un procés de pressupostos participatius, de manera que la ciutadania pugui estar informada de com evoluciona la implementació dels projectes guanyadors del procés.

Debats
Debats permet obrir espais de deliberació on les participants poden aportar la seva opinió i experiència per tal d’arribar a un consens en una qüestió d’interès general definida prèviament.

Sorteig 
És un component que permet realitzar un sorteig d’entre un llistat d’elements seleccionables definits prèviament per les persones administradores.

Blog
Similar al component pàgina en el sentit que el que es pot fer amb aquest component és introduir informació addicional en el format text, però amb la particularitat que es poden anar afegint diferents entrades per adoptar la forma de blog. Es sol utilitzar en processos llargs, en els quals hi ha diferents fases, per anar publicant actualitzacions de com està evolucionant el procés, sobretot si hi ha hagut reunions i trobades. 

 

Tots els components es poden configurar dins dels espais participatius, de manera que es poden crear processos participatius on les participants presentin propostes i després les votin, o es poden crear assemblees dins les quals es puguin convocar reunions.